Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Oferta łączona z SAN Łódź

$title

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - NOWOŚĆ!!!


Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje m.in. z przedstawicielami: zakładów karnych, policji, wojska, ośrodków resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznych, dyrektorów szkół różnych poziomów, kuratoriów i innych partnerów.

czytaj więcej...

$title

GRAFIKA*


Student kierunku Grafika reklamowa zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Każdy słuchacz pozyskuje wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Przygotowywany jest do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.

czytaj więcej...

$title

Графічний рекламний дизайн*


Студент напрямку Графічний рекламний дизайн здобуває знання з історії мистецтва, культури, цивілізації, етики, естетики та філософії. Кожен студент здобуває знання, технічні та художні вміння в області графічного дизайну, також у суміжних сферах, що дають можливість реалізувати власні проекти, а також працювати в команді. Студент набуває вмінь користуватися традиційними та сучасними засобами художнього переказу в області графічного мистецтва і дизайну.

czytaj więcej...

$title

INFORMATYKA


Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystywania informatyki do poprawnego funkcjonowania firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym absolwenci po ukończeniu studiów znajdują satysfakcjonującą pracę.

czytaj więcej...

$title

PEDAGOGIKA


Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany postaw ludzi.

Od kształtowania ich świadomości, od wpajania wartości, umiejętności współżycia i poczucia odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Wówczas pedagogika to wymarzone studia dla Ciebie. Dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych na pedagogice w SAN poznasz metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych.

czytaj więcej...

$title

STUDIA PODYPLOMOWE
DORADZTWO ZAWODOWE - PERSONALNE I BIZNESOWE


Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe - Personalne i Biznesowe jest kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii nauk z ponad dziesięcioletnią tradycją. Zajęcia odbywają się w kameralnych, warsztatowych grupach i prowadzone są przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania i innych.

czytaj więcej...

$title

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dają studentowi wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Program studiów obejmuje uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii i języków obcych.

czytaj więcej...

$title

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Finanse i Rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk to kierunek, który pozwala studentom na zdobycie konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy oraz osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w dużych firmach, z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych.

czytaj więcej...

$title

FILOLOGIA ANGIELSKA NOWOŚĆ!


Uczelnia oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch języków obcych, obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii.

czytaj więcej...

$title

ZARZĄDZANIE


Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i menedżera w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej, agencjach konsultingowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

czytaj więcej...


Kierunek będzie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.


Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!