Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Porozumienie pomiędzy SAN i Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie


Porozumienie pomiędzy SAN i Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie

Społeczna Akademia Nauk, uczelnia kształcąca z sukcesem od ponad 20 lat kadry menadżerów i specjalistów, zyskała wsparcie liczącego się i cenionego partnera – Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.


Porozumienie o współpracy zawarto w dniu 14 września 2016 r. w Krakowie. Do utrzymania bliskiej bieżącej współpracy z Izbą Przemysłowo - Handlową w Krakowie Społeczna Akademia Nauk delegowała dziekana krakowskiego wydziału dra Macieja Wysockiego oraz Dyrektora biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Mirosława Olszewskiego.

Podpisane porozumienie stworzyło szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń między środowiskiem akademickim a korporacją wiarygodnych i powszechnie cenionych przedsiębiorców oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju dla studentów.

Obejmuje ono szereg obszarów - między innymi tematykę prac badawczych i naukowo-badawczych, organizację wydarzeń naukowych, proinnowacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. Studenci będą mogli także ubiegać się o odbycie kierunkowych praktyk oraz staży w przedsiębiorstwach zrzeszonych w IPH. Żacy skorzystają w dwójnasób, gdyż ich edukacja stanie się jeszcze bliższa rzeczywistym potrzebom rynku pracy - Społeczna Akademia Nauk wyraziła bowiem gotowość dostosowania programów kształcenia, w tym podyplomowego, do zdefiniowanych potrzeb szacownego partnera.

galeria zdjęć

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!